Rubrikbild


Utveckla ledningsgruppen

En väl fungerande ledningsgrupp kännetecknas av samverkan som bygger på tydlighet, fokus, tillit och förmågan att kommunicera. 
TwoTrust jobbar med fokus på att förbättra ledningsgruppens förmåga att samverka. Det gör vi genom att öka medvetenheten om hur gruppen hindrar och möjliggör ett effektivt arbete.  Och så klart - tillsammans med ledningsgruppen hittar de bästa vägarna till ett framgångsrikt arbete!