Rubrikbild

Välkommen till TwoTrust!

Vi är organisationskonsulter som hjälper verksamheter att få en väl fungerande kommunikation och effektiv samverkan. 
 
TwoTrust hjälper till att öka medvetenheten om vilka beteenden som bidrar till möjligheter och problem på arbetsplatsen. 
Tillsammans med deltagarna finner vi lösningar på vilka beteendeförändringar som behöver göras. 
 
Utifrån den ökade medvetenheten jobbar vi bland annat med ökad förmåga att arbeta i föränderliga verksamheter och 
handledning av individ och grupp på olika nivåer.

Vår metod utgår från fenomenologi, fältteori och lösningsfokus.

Vi skräddarsyr uppdraget för att få bästa möjliga effektivitet.
Vid kunds önskemål används DISC-analyser.