Rubrikbild


Smart och stabilt förändringsarbete

TwoTrust skapar former för ett smart och stabilt förändringsarbete på arbetsplatsen.

I föränderliga tider är det bra att ledningsfunktion och medarbetare har kunskaper om vad som händer med oss människor i förändring och vikten av det egna och gemensamma ansvaret.
Förändringar kan vara stora och små. Några exempel är sammanslagning av verksamheter, nyrekryteringar, organisationsförändring eller kontorsflytt.

Hur vi möter varandra i förändring kommer avgöra hur effektivt och hälsosamt en förändring kan planeras och genomföras. Det är smart att utgå från hur förändring faktiskt påverkar oss som ett bra utgångsläge. Då blir det stabilt! 
 
Halv- eller heldag alternativt kortare eller längre process

Kontakta oss för frågor eller bokning