Rubrikbild

Uppdragsgivare

MSB-Myndigh för Samhällskydd och Beredskap
ÅF
HSB Värmland
NIRAS Indevelop
Lidingö stad
Länsstyrelsen Gävleborgs län
Kyowa Kirin 
Kils pastorat
SKAO-Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Skara stift
Stockholm stift
Karlstads stift
Partner 54
Vision
Karlstads pastorat
Karlskoga församling
SamtalsAkuten, Karlstad
Flens kommun
Väsby kommun

För referenser, kontakta oss

...och deras röster

"...Vi fick tillsammans vara med om en dag med många utmaningar, intressanta funderingar och många skratt. Vi kände att vi lärda känna varandra bättre, men även oss själva.
Karlskoga församling kontaktade TwoTrust när vi skulle ha en gemensam utvecklingsdag för förtroendevalda och anställda. Vi fick tillsammans vara med om en dag med många utmaningar, intressanta funderingar och många skratt. Vi kände att vi lärde känna varandra bättre, men även oss själva. Vi var ca 80 personer samlade och det funkade hur bra som helst. Efter den är dagen fick jag ta emot många positiva kommentarer om föreläsarna. Jag är glad att vi som arbetslag och förtroendevalda fick den här gemensamma erfarenheten inför kommande verksamhetsår."
Pernilla Rosin, kyrkoherde 


"...De har genom sin professionalism och klokhet guidat oss genom resan.
Ett företag under stark utveckling och geografisk spridning behöver även ta sina medarbetare i beaktning. Postiva förändringar påverkar oss lika mycket som negativa. Därför är det viktigt att lyssna på sina kollegor och vara dem behjälpliga under denna process.
Vad händer i organisationen? Vad är varje enskilda medarbetares ansvar i denna process?
Detta är frågor, som vi med framgång, arbetat med tillsammans med TwoTrust. De har genom sin professionalism och klokhet guidat oss genom resan."

Camilla Oldgren, vd läkemedelsföretag


"...Om någon frågade vart en församling skulle kunna vända sig för att få praktisk utbildning, övning och coachning för sina medarbetare och lekmän om att se och bemöta människor, skulle jag inte tveka att rekommendera TwoTrust.
Under temat "Att vara människa i snabba förändringar" fick ett åttiotal medarbetare samt förtroendevalda i Karlskoga församling under en dag ta del av livfullt och skickligt förmedlade delavsnitt, varvade med insiktsväckande övningar. Om någon frågade vart en församling skulle kunna vända sig för att få praktisk utbildning, övning och coachning för sina medarbetare och lekmän om att se och bemöta människor, skulle jag inte tveka att rekommendera TwoTrust."
Hans Malmberg, förtroendevald

"Det finns en tydlig närhet och ett engagemang i det ni gör.

Jag är väldigt nöjd med ert genomförande av uppdraget. Kändes äkta och närvarande! Dessutom, och inte minst viktigt, upplever jag att våra präst-och diakonkandidater är väldigt nöjda. Det finns en tydlig närhet och ett engagemang i det ni gör."
Carl Wessmark, rekryteringsadjunkt