Rubrikbild


Värderingar, vision och mål - håll er på rätt köl!

 Stäm av hur det  ser ut med era värderingar, vision och mål. Efterlevs de i den dagliga verksamheten? Ibland behöver de bara påminnas om. Ibland behövs några korrigeringar för att de ska hållas aktuella och förtjäna den respekt som krävs i den dagliga verksamheten.  Oavsett är värderingar, vision och mål ett mycket effektivt ledningsredskap om det används systematiskt.
Vi rekommenderar att en "nulägeskoll" på arbetsplatsen görs någon gång per år. 

TwoTrust leder processen under en  halv- eller heldag.